Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TableColumnWidth - wlaściwość obiektu tvTrend

Opis:
Szerokość kolumny wartości w trybie tabelkowym (w pikselach).
Składnia:
TableColumnWidth As Long
Wołanie:
oTrend.TableColumnWidth = n
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Tryb tabelkowy > Szerokość kolumny wartości" niniejszego obiektu.

Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb tabelkowy.

W celu uwidocznienia zmian podczas zapisu należy wywołać metodę Draw.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice