Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

RemoveGraph - metoda obiektu tvTrend

Opis:
Metoda służy do usunięcia istniejącego obiektu typu tvGraph z indeksem nIndex.
Składnia:
RemoveGraph(nIndex As Long) As Boolean
Wołanie:
oTrend.RemoveGraph nIndex
Parametry:
nIndex(Long) usuwa wykres o indeksie nIndex w liście wykresów
Wartość zwrotna:
true - Obiekt został pomyślnie usunięty
false - obiekt z indeksem nIndex nie został odnaleziony
Notatka:
Usunięcie obiektu typu tvGraph można wykonać przy pomocy konfiguratora Wygląd > Usuń.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice