Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Index - wlaściwość obiektu tvTrend

Opis:
Zwraca/ustawia kolejność obiektu tvTrend.
Składnia:
Index As Long
Wołanie:
i = oTrend.Index
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.

Kolejność obiektu jest dana sposobem wywoływania metod TrendsView.AddTrend lub TrendsView.InsertTrend.

Trendy (przebiegi poszczególnych trendów) są wykreślane kolejno według kolejności. Na wierzchu jest wykreślony aktywny trend - jego indeks jest określony we właściwości TrendsView.TrendActive.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice