Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

InsertTrend - metoda obiektu TrendsView

Opis:
Metoda wytwarza i zwraca nowy obiekt typu tvTrend. Obiekt jest zaszeregowany do konetera trendów na indeks nIndex i jest kiedykowliek dostępny przy pomocy właściwości Trends.
Składnia:
InsertTrend(nIndex As Long, sID As String, sName As String) As Object
Wołanie:
Set oTrend = oTView.InsertTrend(sID, sName)
Parametry:
nIndex(Long) Indeks w kontenerze trendów. Pod ten indeks zostanie włożony nowo wytworzony obiekt.
sID(String) Identyfikator trendu (maksymalna długość wynosi 64 znaki)
sName(String) Nazwa trendu dla użytkownika
Wartość zwrotna:
Zwraca odniesienie do wytworzonego obiektu tvTrend lub, jeżeli wytworzenie obiektu nie powiodło się, wartość Nothing. Wartość Nothing można sprawdzać przy pomocy operatora VBScript Is.
Notatka:
Maksymalna ilość trendów wynosi 255. Jeżeli parametry nie zostaną wprowadzone lub będą wprowadzona jako łańcuchy puste (""), wtedy zostanie wytworzony nowy obiekt tvTrend o domyślnie wytworzonych parametrach sID oraz sName. Nowy obiekt ze wstępnie ustawionymi parametrami można wytworzyć również w konfiguratorze Dodaj.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Acx;
var oTrend = oTView.InsertTrend(0, "t1", "Temperatura");
if (oTrend)
  //.. ok
else
  //.. error
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice