Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CursorTimeColor - wlaściwość obiektu TrendsView

Opis:
Kolor etykiety czasu kursora.
Składnia:
CursorTimeColor As String
Wołanie:
oTView.CursorTimeColor = "#0000ff" 'ustawienie koloru przy pomocy RGB String
sColor = oTView.CursorTimeColor 'w sColor jest RGB String w formie "#RRGGBB"
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor etykietki czasu kursora" niniejszego obiektu.

Właściwość zwraca/ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice