Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DlgTrends - metoda obiektu TrendsView

Opis:

Wywołanie okna edycji do konfiguracji przeglądarki trendów w trybie runtime. Okno umożliwia we wstępnie przygotowanej formie ustawiać wszystkie właściwości przeglądarki łącznie z listą trendów oraz umożliwia także zmianę obiektów tvTrend w podłączeniu do serwerów.

Okno wywołuje strony edycji w formacie *.htm, które są dostarczane przez producenta w jednym pakiecie jednocześnie z przeglądarką.

Składnia:
DlgTrends(sOptions As String)
Wołanie:
oTView.DlgTrends sOptions
Parametry:
sOptions(String) Tekst do ustawienia parametrów, na przykład "dialogLeft:100;dialogTop:120;" ustawia pozycję lewego górnego rogu wyświetlonego okna.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Acx;
oTView.DlgTrends("dialogLeft:100;dialogTop:120;");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice