Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onReadData - zdarzenie objektu TrendsView

Opis:
Zdarzenie jest wywołane za każdym razem, kiedy przeglądarka żąda o nowe dane. Na przykład przy przesunięciu osi czasu-przez przeciągnienie myszką, przez wywołanie metod TrendsView.ScrollTime, TrendsView.ZoomTime, TrendsView.ReadData lub przez włączenie autorolowania.

Jeżeli niektóry z obiektów tvTrend nie jest podłączony (patrz tvTrend.Connect) do źródła danych (do zmiennej w obiekcie PmTrend), wtedy można mu w tym zdarzeniu wypełnić bufor dla punktów danych. Patrz: tvTrend.Points, tvPoints.AddPoints.

Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do obiektu PmiAx posiadającego opiszwanz element ActiveX. Odniesienie do właściwego obiektu ActiveX można uzyskać przy pomocy wyrażenia pMe.Acx.
rangeType(String) Typ wymogu.
"minmax" - Został wysłany wymóg o dane w zakresie od TimeMinNew do TimeMaxNew lub obiekt tvTrend.Points ma zostać wypełniony danycmi w tym samym przedziale.
timeMinNew(Date) Nowy czas początkowy (od)
timeMinType(Long) Typ czasu parametru timeMinNew. Parametr może nabywać takich samych wartości jak we właściwości TimeSetType.
timeMaxNew(Date) Nowy czas końcowy (do)
timeMaxType(Long) Typ czasu parametru timeMaxNew. Parametr może nabywać takich samych wartości jak we właściwości TimeSetType.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice