Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TableTimeBgColor - wlaściwość obiektu TrendsView

Opis:
Kolor tła kolumny czasu w trybie tabelkowym.
Składnia:
TableTimeBgColor As String
Wołanie:
oTView.TableTimeBgColor = "#00ff00" 'ustawienie koloru przy pomocy RGB String
sColor = oTView.TableTimeBgColor 'w sColor jest RGB String w formie "#RRGGBB"
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor tła" niniejszego obiektu.

Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb tabelkowy.

Właściwość zwraca/ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".

Przykład:
Patrz kompleksowy przykład w metodzie TableTimeColumnWidth.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice