Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TrendActive - wlaściwość obiektu TrendsView

Opis:
Indeks aktywnego obiektu tvTrend.
Składnia:
TrendActive As Long
Wołanie:
oTView.TrendActive = n
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Indeks aktywnego trendu" niniejszego obiektu.
 
Indeks określa przebieg, którego ze skonstruowanych obiektów tvTrend będzie wyświetlony na wierzchu (ponad pozostałymi), i którego podziałka wartości będzie wyświetlana.

Taki aktywny trend można uzyskać przy pomocy metody Trends(-4).

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice