Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PointsMaxVisibleCount - wlaściwość obiektu TrendsView

Opis:
Maksymalna ilość punktów wyświetlonych przez obiekt tvTrend w zakresie przeglądarki.

Wartością domyślną tej właściwości jest 8000.

Składnia:
PointsMaxVisibleCount As Long
Wołanie:
oTView.PointsMaxVisibleCount = n
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Maksymalna ilość punktów wyświetlonych w jednym przebiegu" niniejszego obiektu.

Jeżeli na przykład wartość tej właściwości jest ustawiona na 5000, wtedy w przypadku, kiedy przeglądarka powinna wyświetlić w zakresie osi czasu 7000 wartości, to zostanie wyświetlonych tylko 5000 najstarszych wartości.

Wartość tej stałej jest przesyłana również na serwer, który z powrotem do klienta przesyła najwyżej tyle wartości, ile jest ustawionych w tej właściwości.

Na Ilość przesłanych danych z serwera do klienta wpływa jeszcze ustawienie konfiguratora Maksymalna ilość punktów trendu (jednej zmiennej) w jednej wiadomości.

Jeżeli PointsMaxVisibleCount=-1, wtedy ilość wyświetlonych punktów jest ograniczona maksymalną wielkością bufora dla danych, która jest równa 60000.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice