Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

RemoveAllTrends - metoda obiektu TrendsView

Opis:
Metoda służy do usunięcia wszystkich trendów, tzn. wszystkich obiektów typu tvTrend.
Składnia:
RemoveAllTrends
Wołanie:
oTView.RemoveAllTrends
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice