Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GridTime - wlaściwość obiektu TrendsView

Opis:
Zwraca obiekt typu tvGrid (pionowe linie siatki na osi czasu).
Składnia:
GridTime As Object
Wołanie:
Set o = oTView.GridTime
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.

Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.

Patrz również:
Przykład:
Ustawienie właściwości Visible (widoczności pionowych linii siatki) obiektu typu tvGrid.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Acx;
var oGridTime = oTView.GridTime;
oGridTime.Visible = true;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice