Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TrendsCount - wlaściwość obiektu TrendsView

Opis:
Zwraca ilość skonstruowanych obiektów podległych typu tvTrend.
Składnia:
TrendsCount As Long
Wołanie:
n = oTView.TrendsCount
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Maksymalna ilość trendów wynosi 255.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice