Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Action - metoda obiektu TrendsView

Opis:
Wykonanie akcji określonej w parametrze sType w przeglądarce trendów.
Składnia:
Action(sType As String)
Wołanie:
oTView.Action sType
Parametry:
sType(String) Określa akcję, która zostanie wykonana w przeglądarce trendów.
"undo" - Zwrócenie wartości czasów lewej/prawej krawędzi osi czasu lub minimum/maksymum osi wartości o jeden krok z powrotem (czasy krawędzi lub minimum/maksymum mogą zostać zmieniona na przykład przez wywołanie metod TrendsView.ZoomTime, TrendsView.ZoomValue, TrendsView.ScrollTime, TrendsView.ScrollValue, ... lub przesunięciem, przybliżeniem osi czasu lub osi wartości przez przeciągnięcie myszką).
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Acx;
oTView.Action("undo");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice