Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onDataTrendReady - zdarzenie objektu TrendsView

Opis:
Zdarzenie jest wywołane kiedy przeglądarka otrzyma dane z serwera. Dane są przeznaczone dla obiektu tvTrend, którego właściwość tvTrend.ID jest równa wartości parametru sTrendID. Zdarzenie jest wywołane po odbiorze i przetworzeniu danych przez obiekt tvTrend.

Po tym, jak przeglądarka wysłała wymóg o dane - wywołane zdarzenie onReadData (np. doszło do rolowania na osi czasu), zdarzenie jest wywołane tyle razy, ile jest obiektów tvTrend podłączonych do jakiegoś serwera (dla każdego obiektu tvTrend jeden raz).

Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do obiektu PmiAx posiadającego opiszwanz element ActiveX. Odniesienie do właściwego obiektu ActiveX można uzyskać przy pomocy wyrażenia pMe.Acx.
sTrendID(String) identyfikacja obiektu trend, który uzyskał dane z serwera. Patrz tvTrend.ID
Notatka:
Wysłanie wymogu o dane i odebranie danych (razem z wywołaniem tego zdarzenia) przebiega asynchronicznie, tzn. przeglądarka po wysłaniu wymogu dalej pracuje, użytkownik może nią władać, ... Dopiero kiedy serwer przetworzy wymóg, wyśle dane do przeglądarki i ta przetworzy przesłane dane (przeglądarka nie oczekuje na przetworzenie danych na serwerze, dane mogą dotrzeć z opóźnieniem w zależności od jakości podłączenia do serwera).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice