Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onCursorTimeChange - zdarzenie objektu TrendsView

Opis:
Zdarzenie jest wywołane jeżeli doszło do zmiany czasu na pozycji pionowej linii kursora. Zostały zmienione wartości właściwości CursorTime oraz tvTrend.CursorValue.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do obiektu PmiAx posiadającego opiszwanz element ActiveX. Odniesienie do właściwego obiektu ActiveX można uzyskać przy pomocy wyrażenia pMe.Acx.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice