Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TrendArea - wlaściwość obiektu TrendsView

Opis:
Zwraca obiekt typu tvTrendArea, który przedstawia obszar, na którym są wyświetlane wykresy trendów i wokół którego są wyświetlane podziałki.
Składnia:
TrendArea As Object
Wołanie:
Set o = oTView.TrendArea
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Przykład:
Ustawienie właściwości Dx (szerokości obszaru, na którym są wyświetlane przebiegi trendów) obiektu typu tvTrendArea.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Acx;
var oArea = oTView.TrendArea;
oArea.Dx = 400;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice