Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TableHeadFont - wlaściwość obiektu TrendsView

Opis:
Czcionka tekstów nagłówka w trybie tabelkowym.

Właściwość zwraca obiekt ObjectFont. Przez zapis do jego właściwości można zmienić wygląd czcionki.

Składnia:
TableHeadFont As Object
Wołanie:
Set oFont = oTView.TableHeadFont
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Czcionka" niniejszego obiektu.

Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb tabelkowy.

Patrz również:
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Acx;
var oFont = oTView.TableHeadFont;
oFont.Size = 8;
oFont.Bold = true;
oFont.Italic = true;
oFont.Name = "MS Sans Serif";
Przykład2:
Patrz kompleksowy przykład w metodzie TableTimeColumnWidth.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice