Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onError - zdarzenie objektu TrendsView

Opis:
Zdarzenie jest wywołane jeżeli doszło do błędu w przeglądarce. Na przykład odczytane dane są niespójne.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do obiektu PmiAx posiadającego opiszwanz element ActiveX. Odniesienie do właściwego obiektu ActiveX można uzyskać przy pomocy wyrażenia pMe.Acx.
nCode(Long) Kod liczbowy błędu. Patrz właściwość LastErr.
sCodeText(String) Tekstowy opis błędu. Patrz właściwość LastErrText.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice