Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GraphsCount - wlaściwość obiektu tvTrend

Opis:
Zwraca ilość obiektów tvGraph. Do tej ilości nie jest wliczany domyślny obiekt GraphDefault.
Składnia:
GraphsCount As Long
Wołanie:
n = oTrend.GraphsCount
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice