Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Edycja trendu - zakładka obiektu tvTrend

Opis:
Ustawienie trendowanej danej.
Podłączenie do źródła danych:
SerwerJeżeli w aplikacji nie ma żadnego obiektu PmTrend, wtedy opcja "Serwer tej aplikacji" nie jest wyświetlona.

Jeżeli jest wytworzone nowe podłączenie webowe do innego serwera trendów (przy pomocy opcji "Podłącz trendy pod innym Web adresem" - AddServer), wtedy taki nowy serwer zostanie dodany do listy.

Bez podłączenia
Trendy tej aplikacji
Podłącz trendy pod innym Web adresem - Umożliwi wytworzyć nazwane podłączenie do odległego serwera trendów
Server name - Nazwa serwera dla użytkownika (nazwa zostanie wyświetlona w liście Serwer)
Adres - Adres serwera trendów, do którego jest podłączony wyświetlany trend. Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości ConnectionServer.
Użytkownik - Nazwa użytkownika. Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości ConnectionUser.
Hasło - Hasło użytkownika. Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości ConnectionPassword.
GrupaWybór grupy podłączonego trendu. Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości ConnectionGroup.
ZmiennaWybór dane w grupie podłączonego trendu. Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości ConnectionItem.
Ustawienie podstawowe:
Przebieg widocznyPrzebieg i punkty trendu będą widoczne. Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości Visible.
Nazwa trenduNazwa trendu dla użytkownika. Może być wartość $default (value). Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości Name.
JednostkaJednostka danej trendu. Może być wartość $default (value). Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości Unit.
MinimumMinimalna wartość do wyświetlenia trendu. Może być wartość $default (value). Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości ValueMin.
MaksymumMaksymalna wartość do wyświetlenia trendu. Może być wartość $default (value). Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości ValueMax.
KolorSzesnastkowy zapis wartości koloru, np. "#ffff00". Może być wartość $default (value). Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości Color.
Trend IDIdentyfikator tego obiektu. Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości ID.
Wygląd:
StylWybór stylu (obiektu graficznego)
WażnośćUstawia funkcję ważności dla danego stylu (tvGraph obiekt). Patrz metoda GetValidityFce/SetValidityFce.
DodajWytworzy nowy Styl (tvGraph) dla zaznaczonej pozycji z ustawieniem ID. Patrz metoda AddGraph.
UsuńUsunięcie zaznaczonego obiektu typu tvGraph. Patrz metoda RemoveGraph.
Tryb graficzny/Tryb tabelkowyPrzycisk do przełączenia trybu wyświetlania
Tryb graficzny:
Ustawienie jest wyświetlone jeżeli przeglądarka jest w trybie Tryb graficzny
Typ wykresuNiniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości tvGraph.Type.
Liniowy
Schody
Schody poziome
Słupki - Selektor Wypełnienie, Szerokość, Kolor2
Słupki 3D - Selektor Wypełnienie, Szerokość, Kolor2
Stała - Pole wejścia wartości stałej
Linia
Typ - Typ linii łączącej punkty trendu. Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości LineType.
0 = ciągła
1 = kreskowana
2 = kropkowana
3 = kreskowo-kropkowana
Szerokość - Szerokość linii (paska, ...) wykresu (w pikselach). Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości Width.
Kolor2 - Szesnastkowy zapis wartości koloru, np. "#ffff00".
Wypełnienie
Typ - Typ wypełnienia obszaru wykresu - na ustawienie ma wpływ wybrany typ wykresu. Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości FillType.
0 = żadne - Bez wypełnienia
1 = dolne - Wypełnienie obszaru mniejszych wartości (pod wykresem)
2 = górne - Wypełnienie obszaru większych wartości (nad wykresem)
3 = cała powierzchnia - Całkowite wypełnienie obszaru wykresu
10 = do limitu - Wypełnienie obszaru do wartości limitu kolorem FillColor.
11 = do limitu i w dół - Wypełnienie obszaru do wartości limitu kolorem FillColor. Obszar mniejszych wartości jest wypełniony kolorem FillColor2.
12 = do limitu i do góry - Wypełnienie obszaru do wartości limitu kolorem FillColor. Obszar większych wartości jest wypełniony kolorem FillColor2.
Kolor - Kolor wypełnienia wykresu. Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości FillColor.
Kolor2 - Kolor wypełnienia wykresu - jeżeli jest ustawiona właściwość tvGraph.FillType na typ wypełnienia (np. 11,12). Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości FillColor2.
Punkty
Widoczność - Widoczność symboli punktów trendu. Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości PointsVisible.
Typ - Typ wyświetlenia symbolu punktów trendu. Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości PointsType.
0 = okrąg wypełniony
1 = okrąg pusty
2 = okrąg i krzyż
3 = krzyż ukośny
4 = krzyż pionowy
5 = kwadrat wypełniony
6 = kwadrat pusty
7 = kwadrat i krzyż
8 = trójkąt wypełniony
9 = trójkąt pusty
Kolor - Kolor symbolu punktu trendu. Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości PointsColor.
Wielkość - Wielkość symbolu punktu trendu (w pikselach). Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości PointsSize.
Widoczność wartości
Widoczność - Widoczność wartości punktów trendu. Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości ValuesVisible.
Tryb tabelkowy:
Ustawienie jest wyświetlone jeżeli przeglądarka jest w trybie Tryb tabelkowy
Szerokość kolumny wartościNiniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości TableColumnWidth.
TableColumnWidth - Szerokość w pikselach
Wszystkie do szerokości przeglądarki - przycisk przeliczenia automatycznego
Kolor
Tło - Kolor tła kolumny wartości w trybie tabelkowym. Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości TableBgColor.
Tekst - Kolor tekstów danych w kolumnie w trybie tabelkowym. Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości TableTextColor.
Czcionka
Nazwa - Czcionka pisma w kolumnie wartości w trybie tabelkowym. Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości TableFont.
MS Sans Serif
Arial
Verdana
Times New Roman
Courier New
Wielkość - Wielkość czcionki w kolumnie wartości w trybie tabelkowym. Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości TableFont.
6
8
9
10
11
12
14
16
18
20
22
24
28
Gruba - Grubość czcionki w kolumnie wartości w trybie tabelkowym. Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości TableFont.
Kursywa - Ukośność czcionki w kolumnie wartości w trybie tabelkowym. Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości TableFont.
Format
Typ - Typ wprowadzania formatu wartości w trybie tabelkowym. Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości TableFormatType.
0 = wg ilości miejsc dziesiętnych
10 = wg łańcucha formatującego
25 = jako data
Wartość - Format wartości kolumny wartości. Niniejszy konfigurator ustawia wartość początkową właściwości TableFormat.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice