Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetValidityFce - metoda obiektu tvGraph

Opis:
Zwraca tekst - funkcja ważności obiektu tvGraph. Chodzi o tekst określony przez wywołanie metody tvTrend.AddGraph lub tvGraph.SetValidityFce.
Składnia:
GetValidityFce As String
Wołanie:
s = oGraph.GetValidityFce()
Notatka:
Wstępnie ustawione wartości funkcji ważności są umieszczone w konfiguratorze Wygląd > Ważność.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice