Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ConnectionGroup - wlaściwość obiektu tvTrend

Opis:
Identyfikator grupy (obiektu PmTrend) w serwerze trendów (w aplikacji PROMOTIC), do której podłącza się przeglądarka trendów.
Składnia:
ConnectionGroup As String
Wołanie:
oTrend.ConnectionGroup = "groupX"
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Podłączenie do źródła danych > Grupa" niniejszego obiektu.
 
Podczas zapisu do tej właściwości należy następnie zawołać metodę Connect z argumentem nType=0.
 
Jeżeli właściwość ConnectionType jest ustawiona na 1 (podłączenie lokalne) lub 2 (odległe podłączenie), wtedy wartość tej właściwości należy ustawić na przykład na łańcuch "group1", gdzie group1 to wartość określana w konfiguratorze "PmTrend > Trend > ID identyfikator grupy".
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice