Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ValueMax - wlaściwość obiektu tvTrend

Opis:
Maksymalna wartość osi wartości do wyświetlenia wartości punktów trendu.
Składnia:
ValueMax As Variant
Wołanie:
oTrend.ValueMax = val
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Ustawienie podstawowe > Maksymum" niniejszego obiektu.
 
Jeżeli obiekt tvTrend jest podłączony do serwera trendów (np. przez wywołanie metody Connect), wtedy właściwość można ustawić na wartość "$default". W tym przypadku wartość właściwości jest odczytana z serwera (z obiektu PmTrend) z konfiguratora Maksymum.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice