Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DrawAfterPointsType - wlaściwość obiektu tvTrend

Opis:
Typ kreślenia predykcji o przyszłości.

Jeżeli przeglądarka jest ustawiona w czasie tak, że wyświetla także ostatnią zatrendowaną wartość (ostatnią wartość w buforze obiektu tvPoints), wtedy predykcja umożliwia wykreślenie linii od tego punktu do przyszłości.

Predyckja jest wykreślana tylko przez obiekty tvGraph z ustawieniem właściwości tvGraph.Type na "Stairs", "StairsHoriz" lub "Const(x)".

Składnia:
DrawAfterPointsType As Long
Wołanie:
oTrend.DrawAfterPointsType = n
Wartości:
0 - predykcja nie jest wykreślana
1 - predykcja jest wykreślona jako linia pozioma od ostatniego punktu do przyszłości
2 (domyślnie) - predykcja jest wykreślona jako linia pozioma od ostatniego punktu do czasu bieżącego
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.

Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice