Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

EnabledInTable - wlaściwość obiektu tvTrend

Opis:
Ustawia czy dany obiekt tvTrend będzie widoczny w trybie tabelkowym.
Składnia:
EnabledInTable As Boolean
Wołanie:
oTrend.EnabledInTable = b
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.

Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb tabelkowy.

W celu uwidocznienia zmian podczas zapisu należy wywołać metodę Draw.

 
Ustawienie właściwości na true (wartość domyślna) oznacza widocznośź.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice