Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Color - wlaściwość obiektu tvGraph

Opis:
Kolor linii wykresu.
Składnia:
Color As String
Wołanie:
oGraph.Color = "#00ff00" 'ustawienie koloru przy pomocy RGB String
sColor = oGraph.Color 'w sColor jest RGB String w formie "#RRGGBB"
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.

Właściwość zwraca/ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".

Przy powstaniu obiektu wartość tej właściwości zostanie skopiowana z obiektu TrendsView.GraphInit.

Jeżeli obiekt tvTrend jest podłączony do serwera trendów (np. przez wywołanie metody Connect), wtedy właściwość można ustawić na wartość "$default". Wartość właściwości jest odczytana z serwera (z obiektu PmTrend) z konfiguratora Kolor.

Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice