Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja wstępna "PmSNMP - Papouch miernik temperatury i wilgotności TH2E (Komunikacja protokołem SNMP) - Zestaw komunikacji z danymi i panelem"

Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmSNMP - Driver do komunikacji protokołem SNMP.
 
Patrz również Komunikacja z miernikami od firmy Papouch (Czechy).
 
Urządzeniu należy ustawić adres TCP-IP ważny dla sieci, w której będzie użytkowany. Sposób ustawienia jest opisany w dokumentacji producenta.
 
Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub po naciśnięciu klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: " / Komunikacja / SNMP protokół komunikacyjny".

Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

 
- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder zawierający obiekt PmaComm z podobiektem PmaCommGroup i następujące obiekty: PmaPanel, PmaData, PmaTrendGroup.
- Konfiguracja wstępna panelu (obiekt typu PmaPanel) jest wytworzona w ten sposób, że działa również jako Web panel.
- Panel jest przeznaczony do testowania komunikacji i do jej funkcjonowania nie jest konieczny.
 
W obiekcie PmaComm o nazwie "Comm" są ustawione parametry komunikacji (Adres sieciowy, ...).

Obiekt PmaCommGroup o nazwie "data" posiada w karcie "Parametry" zdefiniowane Parametry specjalne (patrz PmSNMP - Driver do komunikacji protokołem SNMP). W karcie "Dane" pozycje są importowane przy pomocy rozszerzenia danych pozycji zdefiniowanych w obiekcie PmaData (patrz ExtComm). Pojedyńcze Dane odpowiadają swą strukturą, nazwą oraz notatką wybranemu typu urządzeniu.

 
Obiekt PmaTrendGroup o nazwie "Trend" ma w konfiguratorze "Typ zapisu" ustawione zapisywanie trendowanych danych do Database dBase backups. Zmienne dla obiektu PmaTrendGroup są zdefiniowane w obiekcie PmaData przy pomocy ExtTrend.
 
Obiekt PmaPanel zawiera przeglądarkę trendów PmgTrendViewer oraz PmgWTable. Ponadto zawiera jeszcze obiekty PmgButton dla ustawienia oraz sterowania przeglądarką oraz obiekt PmgString z opisami i PmgNumber wartościami wyświetlającymi stan bieżący pomiaru.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.

Domyślnie: "CommTH2E"

UprawnieniaW tej karcie można zdefiniować uprawnienia obiektu. Patrz karta "Uprawnienie" obiektu PmaObject.
Adres sieciowyAdres sieciowy, pod którym będzie podłączona strona przeciwległa. Adres można wprowadzić jako adres IP (np. 192.168.0.15) lub jako nazwę komputera (np. server11).

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).

Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Adres sieciowy" zostanie ustawiony na daną wartość.

Zamknij połączenie po każdej transmisjiTa opcja ustawi jednocześnie dwa następujące konfiguratory:

Podłączyć dopiero przy pierwszej transmisji. Patrz: PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Podłączyć dopiero przy pierwszej transmisji

Zamknij połączenie po każdej transmisji. Patrz: PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Zamknij połączenie po każdej transmisji

Szybkość odświeżania komunikacji [ms]Period w milisekundach z jakim aplikacja PROMOTIC będzie odczytywać dane bieżące z komunikacji.

Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaCommGroup > Parametry > Szybkość odświeżania komunikacji [ms]" zostanie ustawiony na daną wartość.

Period zapisu automatycznego [s]Period w sekundach. Zawsze po upływie tego periodu jest wewnętrznie wywoływana metoda Run, następnie zostanie wywołane zdarzenie onAddRecord a następnie zapisze wszystkie bieżące wartości zmiennych w karcie "Dane".

Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaTrendGroup > Trend > Period zapisu automatycznego [s]" zostanie ustawiony na daną wartość.


Historia:
Pm8.00.05: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice