Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Aplikacja - zakładka obiektu PmRoot

Opis:
Definicja podstawowego ustawienia aplikacji dotycząca zarówno środowiska deweloperskiego jak również właściwej aplikacji.
Pozycje konfiguracji:
Główny język runtimeOkreśla główny język narodowy, który zostanie wykorzystany w uruchomionej aplikacji (w trybie runtime) systemie PROMOTIC (jeżeli komponent wymagający zlokalizowany tekst jawnie nie zaznaczy innego języka).

Język jest określony przez identyfikator tekstowy, np. "pl", "en", "cs" itd. - patrz Języki z pełnym wsparciem w systemie PROMOTIC.

Jeżeli został wybrany identyfikator "develop" (rozwój), wtedy zostanie zastosowany język środowiska deweloperskiego. Notatka: Język środowiska deweloperskiego wprowadzany jest w menu "Możliwości > Ustawienia PROMOTIC" w konfiguratorze Jązyk środowiska deweloperskiego.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Pm.RtLang.

Wszystkie wykorzystane językiLista wszystkich języków narodowych równocześnie wspieranych przez uruchomioną aplikację.

W liście powinien się znajdować również język zamieszczony w konfiguratorze Główny język runtime. Jeżeli nie ma go na liście, wtedy zostanie automatycznie dopełniony.

Lista informuje system PROMOTIC o tym, które języki w tekstach lokalizowanych aplikacji mają zostać wczytane do pamięci komputera przy uruchomieniu aplikacji. Służy więc do optymalizacji wczytywania tak, żeby nie dochodziło do wczytania języków, których aplikacja nie będzie wspierać. Własną listę tworzę skróty poszczególnych języków oddzielona znakiem przecinek (,).

Jeżeli aplikacja jest przeznaczona tylko dla jednego języka, wtedy niniejszy konfigurator powinien pozostać pusty.

Obecną listę języków stosuje również obiekt PmWebLang, który oferuje do Web serwera wersje językowe stron Web-owych.

Tryb runtime bez klucza sprzętowegoKonfigurator określa zachowanie runtime trybu aplikacji PROMOTIC w przypadku, że w komputerze nie jest obecny klucz licencyjny (patrz również Tryby systemu PROMOTIC w zależności od rodzaju licencji).
RtNone+DevNone - nie można uruchomić ani w środowisku dewelopewrskim ani w trybie runtime - Aplikacji nie będzie można uruchomić ani w środowisku deweloperskim ani w trybie runtime.
RtFree1 - bezpłatny runtime, aplikacja nie przekraczająca 30 zmiennych oraz 10 paneli graficznych, URUCHOMIENIE ŚRODOWISKA DEWELOPERSKIEGO - Runtime aplikacji będzie uruchamiany w trybie RtFree. Wielkość aplikacji jest w tym przypadku ograniczona do 30 zmiennych oraz 10 paneli graficznych. Chodzi o legalną licencję runtime do uruchamiania małej aplikacji. Patrz PmRtFree - Bezpłatny licencja runtime.
RtFree2 - bezpłatny runtime, aplikacja nie przekraczająca 30 zmiennych oraz 10 paneli graficznych, URUCHOMIENIE RUNTIME (uruchomienie środowiska deweloperskiego przy pomocy <Shift>) - Runtime aplikacji będzie uruchamiany w trybie RtFree. Wielkość aplikacji jest w tym przypadku ograniczona do 30 zmiennych oraz 10 paneli graficznych. Chodzi o legalną licencję runtime do uruchamiania małej aplikacji. Patrz PmRtFree - Bezpłatny licencja runtime. Aplikacja przy otwarciu zawsze przejdzie automatycznie do trybu runtime. Ta opcja ma sens tylko w przypadku rzeczywistej aplikacji i zastępuje klucz licencyjny z licencją runtime. Przytrzymaniem klawisza Shift podczas uruchamiania aplikacji można powyższą opcję jednorazowo wyeliminować i aplikacja zostanie uruchomiona w trybie wytwarzania aplikacji w środowisku deweloperskim.
RtForDevFree - próbny tryb runtime, aplikacja nie przekraczająca 100 zmiennych (domyślnie) - Runtime aplikacji będzie uruchamiany w trybie RtForDevFree. Jest to dodatek do trybu deweloperskiego DevFree, który umożliwia bezpłatnie wytwarzać aplikacje nie przekraczające 100 zmiennych. Opisywany tryb runtime zawiera już dialogi ostrzegawcze i czasowe ograniczenie biegu aplikacji do 1 godziny. Opisywany tryb nie jest przeznaczony do uruchamiania rzeczywistych aplikacji. Jest przeznaczony do wytwarzania aplikacji z następującym ich zastosowaniem z licencją PmRtFree lub PmRt100.
RtAppDemo - tryb demonstracyjny runtime, nieograniczona wielkość aplikacji - Runtime aplikacji będzie uruchamiany w trybie RtAppDemo Opisywany tryb runtime umożliwia uruchomienie dowolnie dużej aplikacji w celach demonstracyjnych. Zawiera już dialogi ostrzegawcze i czasowe ograniczenie biegu aplikacji do 1 godziny. Nie jest przeznaczony do uruchamiania rzeczywistych aplikacji.
Ścieżka do pomocy runtimeŚcieżka do pliku pomocy (*.hlp), który będzie wywoływany w uruchomionej aplikacji po naciśnięciu przycisku Pomoc panelu. Plik można wybrać przy pomocy przycisku. Patrz: Jak w aplikacji uruchamiać pomoc aplikacji.
Częstotliwość odświeżania ekranówCzęstotliwość w sekundach, z jaką będą odświeżane (przerysowywane) aktywne panele graficzne aplikacji. Przerysowywane zostaną tylko te panele, które nie posiadają ustawionego konfiguratora PmPanel > Ustawienie wyjściowych wartości Options > Period odświeżania (refresh). Wstępnie ustawioną wartością jest 0.5 sec.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Pm.Blinker.

W tym miejscu ustawiony period ma wpływ tylko na lokalne panele aplikacji. Period Web paneli należy ustawić w konfiguratorze PmPanel > Web serwer > Częstostliwość odświeżania stron HTML [s].

Hasło do edycji aplikacjiUstawienie autoryzacji aplikacji umożliwiająca edycję aplikacji w środowisku deweloperskim. Jeżeli zastosowano autoryzację oraz jeżeli nie zostanie ona spełnienia, wtedy edytor aplikacji nie zostanie otwarty. Patrz Uwierzytelnienie do edycji aplikacji. Służy do zabezpieczenia edycji aplikacji i jej przeglądania przez osoby nieuprawnione. W celu zabezpieczenia uruchamiania runtime aplikacji PROMOTIC - patrz metoda Pm.LicenceInfo.
Zatrzymanie aplikacji z potwierdzeniemJeżeli jest zaznaczone, wtedy przy wyłączaniu aplikacji zostaje wywołane okno potwierdzające
Ścieżki do folderów systemowych
Do systemowych plików z danymiŚcieżka do systemowych plików z danymi, tzn. do plików wytwarzanych bezpośrednio przez uruchomiony system PROMOTIC. Chodzi zwłaszcza o pliki LOG (patrz [Log]).

Konfigurator ten jest wstępnie ustawiony na #app:, tzn. do katalogu aplikacji.

#appres: - do danych źródłowych (resources: jpg,gif,avi,wav,...)Ścieżka do zasobów aplikacji (resource), tzn. do plików typu:
- obrazek (svg, png, jpg, bmp, gif, wmf ...) - stosuje na przykład element graficzny PmiRasterImage.
- film (avi, mpeg, wmv, divx ...) - stosuje na przykład element graficzny PmiWAnimate.
- dźwięk (wav) - stosuje na przykład przez metodę Pm.PlaySound.

Opisywana ścieżka zostanie wykorzystana, jeżeli pliki nie zostaną znalezione na zdefiniowanych ścieżkach ani w folderze aplikacji aplikace. W celu uzyskania ścieżki można zastosować #appres:.

Konfigurator ten jest wstępnie ustawiony na #app:Resource, tzn. do foldera podrzędnego Resource w folderze aplikacji.

#data: - do plików z danymiŚcieżka do plików z danymi aplikacji. Na tą ścieżkę jest stosowna zapisywanie dowolnych plików z danymi. W celu uzyskania ścieżki można zastosować #data:. W niektórych miejscach ścieżka taka jest wstępnie ustawiona:
- dla alarmów dla plików z rozszerzeniem *.al/*.dbf do foldera podrzędnego Alarm (#data:Alarm/). Patrz konfigurator "Katalog plików".
- dla eventów dla plików z rozszerzeniem *.ev/*.dbf do foldera podrzędnego Event (#data:Event/). Patrz konfigurator "Katalog plików".
- dla trendów dla plików baz danych do foldera podrzędnego Trend (#data:Trend/). Patrz konfigurator "Prefiks nazwy kopii zapasowych (tabel)".

Konfigurator ten jest wstępnie ustawiony na #app:Data, tzn. do foldera podrzędnego Data w folderze aplikacji.

#cfg: - do plików konfiguracyjnychŚcieżka do plików konfiguracyjnych aplikacji. Na tą ścieżkę jest zalecane zapisywanie plików zawierających informacje konfiguracyjne (informacje, które rzadko się zmieniają - w odróżnieniu od #data:). W celu uzyskania ścieżki można zastosować #cfg:. W niektórych miejscach ścieżka taka jest wstępnie ustawiona (przy pomocy makra):
- dla alarmów dla plików z rozszerzeniem *.ag (patrz konfigurator "Zastosowanie pliku konfiguracyjnego").
- dla eventów dla plików z rozszerzeniem *.eg (patrz konfigurator "Zastosowanie pliku konfiguracyjnego").
- dla trendów dla plików z rozszerzeniem *.tg we wstępnie ustawionym zdarzeniu przycisków "Wczytaj"/"Zapisz" elementu graficznego Przeglądarka trendów z nagłówkiem.

Konfigurator ten jest wstępnie ustawiony na #app:Cfg, tzn. do foldera podrzędnego Cfg w folderze aplikacji.

#temp: - do plików tymczasowychŚcieżka do plików tymczasowych oraz pomocniczych aplikacji.

Konfigurator ten jest wstępnie ustawiony na #app:Temp, tzn. do foldera podrzędnego Temp w folderze aplikacji.

Administrator tekstów zlokalizowanychOtworzy okno dla administracji lokalnych tekstów aplikacji: Administrator tekstów zlokalizowanych
Manager plików konfiguracyjnychOtworzy okno ustawień plików konfiguracyjnych aplikacji: Manager plików konfiguracyjnych
Administrator kopii zapasowych aplikacjiOtworzy okno do administracji kopii zapasowych: Administrator kopii zapasowych aplikacji
Menedżer skryptów aplikacjiOtworzy okno do administracji skryptów aplikacji: Menedżer skryptów aplikacji
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice