Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onAppStopEnd - zdarzenie objektu PmRoot

Opis:
Zdarzenie jest wywołane po zakończeniu aplikacji (po zdarzeniu onAppStopBegin). PROMOTIC obiekty są już usunięte, nie można więc w algorytmie zdarzenia wykorzystywać ich właściwości i metody. Algorytm tego zdarzenia jest ostatnim wykonanym algorytmem aplikacji.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PROMOTIC obiektu, w którym doszło do danego zdarzenia.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.

Ponieważ opisywane zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji, to parametr pEvent nie jest w nim wykorzystany.

Notatka:
Zakaz zakończenia aplikacji można ustawić przy pomocy uprawnienia PmRoot > Uprawnienia > AppStop.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice