Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onTimeChange - zdarzenie objektu PmRoot

Opis:
Zdarzenie jest wywołane przy zmianie czasu systemowego komputera. Jest wywołane tylko jeżeli zmiana jest większe niż 5 sekund.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PROMOTIC obiektu, w którym doszło do danego zdarzenia.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.DiffSec - (Long) Wielkość zmiany w sekundach. Przy posunięciu wprzód wartość jest dodatnią, przy posunięciu w tył jest wartością ujemną.
pEvent.OldTime - (Date) Czas, po którym doszło do zmiany czasu.
Notatka:
Zmianę czasu zapewnia system PROMOTIC w następujący sposób. Wewnętrzny zegar systemu PROMOTIC tyka z określonym periodem (około 100 ms). Każde tyknięcie stwierdza bieżący czas systemu, który jest zapamiętywany. Jest także porównany z czasem poprzedniego tyknięcia i jeżeli różnica jest większe niż 5 sekund, wtedy system PROMOTIC na tej podstawie wnioskuje, że doszło do zmiany czasu. w bardzo ekstremalnych przypadkach, gdyby ktoś zatrzymał aplikację PROMOTIC na czas 5 sekund (gdyby jakiś bardzo púriorytetowy proces w jednym ciągu działałby bez przerwy dłużej niż 5sekund), to PROMOTIC mógłby wywołać opisywane zdarzenie nawet jeżeli nie doszło do zmiany czasu.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice