Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Uwierzytelnienie do edycji aplikacji

Opis:
Służy do zabezpieczenia adycji i przeglądania aplikacji przed nieupoważnionymi użytkownikami. Jeżeli autoryzacja jest wymagana i jeżeli użytkownik nie zostanie uwierzytelniony, wtedy edytor aplikacji nie zostanie otwarty.
Pozycje konfiguracji:
HasłoHasło zabezpieczające przejście do trybu edycji aplikacji.
Potwierdź hasłoKontrolne powtórne wprowadzenie hasła.
Lista kluczy licencyjnychZwiązanie edycji aplikacji do konkretnego numeru (numerów) kluczy licencyjnych oraz/lub do Unikalny numer użytkownika (PmUserNumber).
 
Lista składa się z poszczególnych pozycji, które są oddzielone oddzielaczem " | " (łącznie ze spacją po każdej stronie). Pozycja przedstawia:
- albo numer klucza licencyjnego poprzedzone przedrostkiem 'k' (np. k1028)
- albo Unikalny numer użytkownika (PmUserNumber) poprzedzone przedrostkiem 'g' (np. g200).
 
Do spełnienia warunku wystarczy, aby w liście była spełniona tylko jedna pozycja (między pozycjami więc można zastosować operację logiczną 'albo').
 
Numer klucza sprzętowego jest unikalny i nie istnieją dwa klucze o tym samym numerze. Numer ten jednak nie jest zbyt odpowiednim do zabezpieczenia aplikacji, ponieważ:
- przy zgubie takiego klucza można zakupić inny klucz, który jednak będzie mieć inny numer a więc edycja aplikacji z nowym kluczem nie będzie możliwa.
- firma może posiadać więcej kluczy sprzętowych i chce, żeby aplikację można było zmieniać z każdym z nich.

Dlatego bardziej stosownym do zabezpieczenia jest wykorzystanie PmUserNumber, ponieważ numer ten jest określony tylko dla danej firmy i ten sam numer może być zapisany do kilku kluczy deweloperskich (lub nawet runtime) tej firmy.

 
Przykład: Zezwolenie edycji aplikacji tylko dla klucza sprzętowego o numerze 1028 (klucz administratora aplikacji u klienta) lub dla dowolnego klucza sprzętowego zawierającego Unikalny numer użytkownika (PmUserNumber) 200:
k1028 | g200
Notatka:
W celu zabezpieczenia uruchamiania trybu runtime aplikacji PROMOTIC patrz metoda Pm.LicenceInfo.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice