Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onAppStartEnd - zdarzenie objektu PmRoot

Opis:
Zdarzenie jest wywołane po zakończeniu uruchamiania aplikacji, tzn. po zdarzeniu onAppStartBegin i po wytworzeniu wszystkich PROMOTIC obiektów (we wszystkich obiektach zostało wywołane zdarzenie onStart).
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PROMOTIC obiektu, w którym doszło do danego zdarzenia.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.

Ponieważ opisywane zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji, to parametr pEvent nie jest w nim wykorzystany.

Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice