Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PROMOTIC obiekty

PROMOTIC obiekt jest objektem, który można wytworzyć w edytorze aplikacji. Do zastosowania funkcjonalności obiektu w aplikacji jest konieczne jego wytworzenie (wytworzenie egzemplarza).
 
Wytworzenie PROMOTIC obiektu:

PROMOTIC obiekt jest wkładany do aplikacji przez jego wytworzenie w drzewie obiektów (kolumna w lewej części panelu edytora aplikacji).

PROMOTIC obiekt można wytworzyć przez zaznaczenie obiektu, do którego ma zostać włożony i naciśnięcie klawisza <Insert>.

Można zastosować także menu kontekstowe wywołane przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy nad obiektem, do którego ma zostać nowy obiekt włożony.

 
Konfiguracja PROMOTIC obiektu:

Po zaznaczeniu PROMOTIC obiektu w drzewie obiektów są w oknie w prawej części edytora aplikacji wyświetlone zakładki obiektu z poszczególnymi konfiguratorami. Przez ich ustawienie można obiekt ustawić według potrzeb projektanta.

Lista obiektów:
PmActiveX(ActiveX) Włożenie dowolnego obiektu ActiveX
PmAdo(Baza danych ADO) Zapewnia dostęp do baz danych przy pomocy ADO
PmAlarmEvent(Grupa alarmów/eventów) Zarządzanie grupą alarmów lub zdarzeń użytkowników (eventów)
PmComm(Komunikacja) Obiekt umożliwia komunikację poprzez Ethernet lub po łączu szeregowym komputera
PmCommData(Dane komunikacji) Definicja grupy danych komunikacji
PmCommMsg(Wiadomość komunikacyjna) Definicja formatu jednej wiadomości komunikacyjnej
PmData(Dane) Kolekcja wartości zmiennych
PmDataTable(Tabela danych) Tabela wartości zmiennych
PmDll(Dll) Udostępnienie funkcji w bibliotekach DLL
PmFolder(Folder) Folder obiektów. Służy do wytwarzania struktury drzewiastej obiektów.
PmInstance(Instancja) Instancja prototypu (szablonu)
PmKey(Klawisz) Dozorowanie naciśnięcia określonego klawisza
PmModem(Modem) Transmisja danych przy pomocy modemu
PmObject(Obiekt) Obiekt formalny - przodek wszystkich PROMOTIC obiektów
PmOpcClient(OPC klient) Podłączenie aplikacji PROMOTIC (jako OPC klient) do OPC serwera
PmOpcClientData(Dane OPC klienta) Definicja grupy danych, które będą współdzielone pomiędzy OPC serwerem oraz OPC klientem
PmPanel(Grafika użytkownika) Okno aplikacji z panelem graficznym
PmPrinter(Drukarka) Ustawienie oraz podłączenie drukarki
PmPrototype(Prototyp) Prototyp (szablon) dla instancji
PmReport(Raport) Obiekt służy do wytwarzania raportów na podstawie szablonów HTML, XML lub TXT
PmRoot Korzeń drzewa obiektów aplikacji
PmSequencer(Obróbka sekwencyjna) Obróbka sekwencyjna
PmTimer(Czasomierz) Dozorowanie upłynięcia periodu czasu
PmTrend(Grupa trendów) Przechowywanie czasowego przebiegu zmiennych
PmWeb(Web serwer) Obiekt, który z aplikacji wytworzy Web serwer
PmWebDir(Web dostęp do foldera na dysku z jego plikami) Udostępnia do Webu pliki HTML (i inne) wytworzone przez projektanta
PmWebFolder(Web folder: ogólny lub dla systemu alarmów/eventów/trendów) Folder dla Web komponentów. Służy do wytworzenia struktury drzewiastej Web adresów.
PmWebInfo(Web INFO system) Wyświetlenie INFO systemu przy pomocy przeglądarki internetowej
PmWebLang(Webowe wersje językowe) Przyszeregowanie wersji językowej do zagnieżdżonych Web komponentów
PmWorkspace(Obszar roboczy) Obszar roboczy aplikacji
Przestarzałe obiekty:
PmDatabase(Baza danych) Zapewnia dostęp do baz danych (przestarzałe)
PmNumber(Numer) Wartość liczbowa (przestarzałe)
PmNumberLim(Limit) Pilnowanie limitu wartości w obiekcie nadrzędnym PmNumber (przestarzałe)
PmString(Łańcuch) Wartość tekstowa (przestarzałe)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice