Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetArray - metoda objektu PmDataTable

Popis:
Přiřazení pole hodnot (typu Array) zvoleným datovým položkám objektu.
Syntaxe:
SetArray(sType As String, index As Variant, aArray As Array) As Boolean
Volání:
oDataTable.SetArray sType, index, aArray
Parametry:
sType(String) Typ zvolených hodnot v tabulce:
"Row" - Je zvolen řádek řádek tabulky (tzn. musí být 1-rozměrné pole). Hodnota index musí být celé číslo.

index>=0 znamená index zvoleného řádku (indexováno od 0).

index=-2 znamená poslední řádek.

"Col" - Je zvolen jeden sloupec tabulky (tzn. musí být 1-rozměrné pole). Hodnota index musí být typu String nebo celé číslo.

Pokud je String, pak je to název sloupce.

Pokud je celé číslo, pak index>=0 znamená index zvoleného sloupce (indexováno od 0), index=-2 znamená poslední sloupec.

"All" - Je zvolena celá tabulka (tzn. musí být 2-rozměrné pole). Hodnota index musí být nastavena na hodnotu Empty.
index(Variant) Index do tabulky, jehož význam je určen parametrem sType
aArray(Array) Pole hodnot vytvořené například metodou GetArray nebo VBScript funkcí Array.
Vrácená hodnota:
true - přiřazení hodnot proběhlo v pořádku
false - V jiném případě
Poznámka:
Tato metoda jen přiřadí hodnoty existujícím položkám v tabulce - neprovádí se tedy například vkládání nového řádku.

Pokud počet položek přiřazovaného pole nesouhlasí s počtem zvolených položek, pak se přiřadí jen ty položky, které přiřadit lze. Přiřazuje se vždy od začátku (např. od první položky řádku) a pokud je pole "malé", pak se nemusí přiřadit všechny položky (např. do posledních položek řádku se nic nepřiřadí).

Sloupce "Jen pro čtení" (ReadOnly): Každá buňka je na začátku prázdná. Za prázdnou se považuje i buňka s číselnou hodnotou 0, prázdným řetězcem "". Do takové buňky lze zapsat novou hodnotu. Po zápisu neprázdné nenulové hodnoty ve sloupci "Jen pro čtení" dochází k "zamčení buňky". "Zamčená buňka" se stane konstantou, nelze už do ní psát. Do ostatních "nezamčených" buněk však lze dále psát. U metod, které zapisují do více buněk, se zapíše pouze do "nezamčených buněk", obsah "zamčených buněk" zůstane beze změny.

Příklad:
Poslední řádek tabulky nastavíme obsahem pole arr
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim arr
arr = Array("Param1", 1, 2.5, 4)
oDataTable.SetArray "Row", -2, arr
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice