Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

WebClientIsReady - vlastnost objektu PmDataTable

Popis:
Zjištění zda je objekt připraven zapisovat/číst do Web serveru. V tom případě je tedy objekt PmDataTable Web klientem.
Syntaxe:
WebClientIsReady As Boolean
Volání:
b = oDataTable.WebClientIsReady
Hodnoty:
true - objekt je připraven přenášet Web data (tzn. lze volat metodu ReadFromWeb nebo WriteToWeb)
false - objekt není připraven přenášet data (ještě se přenáší data od předchozího volání zmíněných metod)
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

Tato metoda není funkční pro PmFree.

 
Objekt se metodami ReadFromWeb nebo WriteToWeb dostane do stavu přenášení dat. Po dobu přenosu nelze nad objektem volat znovu tyto metody a vlastnost WebClientIsReady tehdy vrací hodnotu false. Po ukončení přenosu (tzn. po vyvolání události onEndOfTransfer) již opět metody lze volat a WebClientIsReady vrací hodnotu true.
Příklad:
If oData.WebClientIsReady Then
  oData.ReadFromWeb "http://compX/temperatures/data.xml?fmt=purevalue"
Else
  Pm.Debug "Web klient is not ready (is still active)"
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice