Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Cols - vlastnost objektu PmDataTable

Popis:
Počet sloupců tabulky.
Syntaxe:
Cols As Long
Volání:
n = oDataTable.Cols
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Počet sloupců lze měnit metodami InsertCol a RemoveCol.

Maximální počet sloupců závisí na Runtime licence PROMOTIC a je: PmRtProf: 65535, PmRtFree: 30 a PmRtXX: XX (například PmRt100: 100).

Hodnotu této vlastnosti lze také zjistit v INFO systému v položce "PmRoot" (při pohledu do objektu s touto vlastností).

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice