Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

MaxCols - vlastnost objektu PmDataTable

Popis:
Maximální počet sloupců tabulky.
Syntaxe:
MaxCols As Long
Volání:
n = oDataTable.MaxCols
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Maxim. počet sloupců" tohoto objektu. Hodnotu této vlastnosti lze také zjistit v INFO systému v položce "PmRoot" (při pohledu do objektu s touto vlastností).
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice