Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Sloupce - záložka objektu PmDataTable

Popis:
Definice sloupců tabulky.
Konfigurační položky jednoho sloupce:
Název Název sloupce. Název musí být v této tabulce jedinečný. Na sloupec se pak lze odkazovat číslem sloupce i jeho názvem. Viz metoda Item
Datový typDatový typ sloupce. Tento datový typ bude v proměnné sloupce zachován a zapisované hodnoty se do tohoto datového typu zkonvertují. Výjímkou je datový typ Variant, znamenající, že proměnná uchová posledně zapisovanou hodnotu i s datovým typem.
 
Identifikátor řádku:

V prvním sloupci lze vybrat jako datový typ také hodnotu Identifikátor. Hodnoty v prvním sloupci jsou pak chápány jako identifikátory řádků. Identifikátor musí být v tomto sloupci jedinečný. Na řádek se pak lze odkazovat číslem řádku nebo jeho identifikátorem. Viz metoda Item.

PoznámkaPoznámka k danému sloupci. Má smysl pouze pro vývojové prostředí.
Jen pro čteníPokud je zatrženo, pak do proměnné sloupce lze zapsat pouze jednou. Viz Sloupce "Jen pro čtení" (ReadOnly).
Poznámka:
Při spuštění aplikace má tabulka sloupce, které jsou zde definovány. Dynamicky lze sloupce měnit (Viz metoda InsertCol, RemoveCol). Tak lze nastavení v této záložce chápat jako počáteční nastavení sloupců.
 
Maximální počet sloupců závisí na Runtime licence PROMOTIC a je: PmRtProf: 65535, PmRtFree: 30 a PmRtXX: XX (například PmRt100: 100).
 
Sloupce "Jen pro čtení" (ReadOnly):

Každá buňka tabulky se standardně přidává do výpočtu velikosti aplikace z důvodu licencování. Pokud se však v objektu PmDataTable označí sloupec jako "Jen pro čtení", pak buňky v tomto sloupci se nebudou započítavat do výsledné velikosti aplikace. To umožní i v aplikacích s menším počtem bodů tento objekt používat k uchovávaní konfiguračních hodnot, které se po celou dobu běhu aplikace nemění. Je to zajištěno tak, že do sloupců "Jen pro čtení", je možno zapsat hodnotu pouze jednou. Omezení u jednotlivých metod objektu PmDataTable z důvodu sloupců "Jen pro čtení" jsou uvedena v poznámce této metody.

Každá buňka je na začátku prázdná. Za prázdnou se považuje i buňka s číselnou hodnotou 0, prázdným řetězcem "". Do takové buňky lze zapsat novou hodnotu. Po zápisu neprázdné nenulové hodnoty ve sloupci "Jen pro čtení" dochází k "zamčení buňky". "Zamčená buňka" se stane konstantou, nelze už do ní psát. Do ostatních "nezamčených" buněk však lze dále psát. U metod, které zapisují do více buněk, se zapíše pouze do "nezamčených buněk", obsah "zamčených buněk" zůstane beze změny.

Pokud je v kterémkoliv sloupci "Jen pro čtení" zamčena alespoň jedna buňka zapisem neprázdné hodnoty, pak dochází k "zamčení struktury" celé tabulky. Nelze dále přidávat a rušit sloupce nebo řádky, měnit strukturu tabulky. Strukturu, rozměry tabulky je proto nutno měnit před zápisem první neprázdné hodnoty do sloupce "Jen pro čtení".

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice