Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetColParam - metoda objektu PmDataTable

Popis:
Metoda zjistí parametr (název, datový typ) zvoleného sloupce.
Syntaxe:
GetColParam(Col As Variant, sType As String) As Variant
Volání:
v = oDataTable.GetColParam(Column, sType)
Parametry:
Col(Variant)

Pokud je hodnota tohoto parametru číslo >=0, pak je to index sloupce (indexováno od 0).

Hodnota -2 znamená sloupec z konce tabulky.

Pokud je hodnota parametru String, pak je to název sloupce.

sType(String) Typ parametru, který se má zjistit
"Name" - Metoda vrací String - název sloupce
"Index" - Metoda vrací Long - index sloupce (indexováno od 0)
"Dt" - Metoda vrací Integer - datový typ sloupce (viz VBScript konstanty datových typů).
Příklad:
Zjistí název druhého sloupce:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim sName
sName = oDataTable.GetColParam(1, "Name")
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice