Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onEndOfTransfer - událost objektu PmDataTable

Popis:
Událost je vyvolána po ukončení přenosu dat.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PROMOTIC objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.
pEvent.Source - (Long) Zdroj volání události. Nabývá následujících hodnot:
0 - Událost je vyvolána lokálně metodou EndOfTransfer. Parametr pEvent.Error je vždy 0.
10 - Data byla do tohoto objektu zapsána z XML komunikace. Například nad tímto objektem byla volána metoda ReadFromWeb nebo klient (jiný objekt PmDataTable) volal svou metodu WriteToWeb.
20 - Data byla z tohoto objektu čtena z XML komunikace. Například nad tímto objektem byla volána metoda WriteToWeb nebo klient (jiný objekt PmDataTable) volal svou metodu ReadFromWeb nebo Web prohlížeč (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ..) si tyto XML data četl.
pEvent.Error - (Long) Hodnota chyby přenosu:
0 - přenos proběhl v pořádku
24 - chyba přenosu - Web server asi není dostupný
33 - chyba software
40 - operace (čtení nebo zápis) není povolena. Při volání metody ReadFromWeb nebo WriteToWeb asi není správně nastaven parametr user nebo psw.
61 - Web server nemůže navázat spojení s klientem na dané URL adrese
62 - Web server odpověděl záporně (HTTP status není 200=OK)
64 - přijatá data nelze uložit (asi nekompatibilní formáty)
66 - přijatá zpráva nemá požadovaný tvar
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice