Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Sort - metoda objektu PmDataTable

Popis:
Metoda setřídí řádky podle hodnot v zadaném sloupci (při třídění se vždy přemísťuje celý řádek). Třídit lze vzestupně nebo sestupně.
Syntaxe:
Sort(SortType As Long, vCol As Variant) As Boolean
Volání:
oDataTable.Sort SortType, vCol
Parametry:
SortType(Long) Typ třídění:
0 - vzestupně (01..89..AB..YZ..ab..yz)
1 - sestupně (zy..ba..ZY..BA..98..10)
vCol(Variant) Určuje sloupec, podle kterého se mají řádky třídit. Musí být typu String nebo celé číslo.
Pokud je String, pak je to název sloupce.
Pokud je celé číslo >=0, pak je to index sloupce (indexováno od 0).
Pokud je celé číslo -2, pak to znamená poslední sloupec.
Vrácená hodnota:
true - při úspěchu
false - při chybě. Nepodařilo se setřídit (např. špatně zadané parametry).
Poznámka:

Třídit je vhodné jen sloupec ve kterém jsou hodnoty stejného datového typu (jen čísla, jen String, jen logické hodnoty nebo jen časy).

Třídění sloupců datového typu String se provádí s ohledem na jazykovou lokalizaci.

Pokud je řádků hodně (>1000), pak může třídění trvat nezanedbatelnou dobu.

Pokud je požadavek třídit například podle sloupce 1 a pokud se hodnoty rovnají, pak podle sloupce 2 - pak to lze provést dvěmi volaními metody Sort: nejdřív třídit podle sloupce 2 a pak třídit podle sloupce 1.

Příklad:
Setřídit 5. sloupec vzestupně (indexováno od 0):
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oDataTable.Sort 0, 5
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice