Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmDataTable (Tabulka dat)

Popis:
Viz: PmDataTable - Podrobný popis objektu
 
Objekt slouží k definici tabulky dat (2-rozměrná data). Data v této tabulce jsou uspořádána do sloupců (columns) a řádků (rows). Je to obdoba databázové tabulky. Pro daný sloupec lze definovat datový typ dat a název sloupce.
 
V tomto objektu nelze založit žádné další PROMOTIC objekty. Tento objekt lze založit v objektu PmRoot, PmFolder a PmPrototype. V těchto objektech jich může být založeno více.

Tento objekt přidává proměnné do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence (viz: Ceník systému PROMOTIC ).

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmObject.
Vlastnosti a metody:
Cols Počet sloupců tabulky
EndOfTransfer Vyvolá událost onEndOfTransfer
FindValue Nalezení řádku s danou hodnotou
GetArray Vytvoří pole (array) hodnot ze zvolených datových položek objektu
GetColParam Vrací parametr sloupce
InsertCol Vložení nového sloupce
InsertRow Vložení nového řádku
Item Přístup k hodnotám tabulky
LoadFromFile Načtení dat pro tento objekt ze souboru
LoadFromString Přiřazení hodnot zvoleným datovým položkám objektu z textové hodnoty
MaxCols Maximální počet sloupců tabulky
MaxRows Maximální počet řádků tabulky
ReadFromWeb Čtení dat z Web serveru v podobě XML
RemoveCol Odstranění sloupce
RemoveRow Odstranění řádku
Rows Počet řádků tabulky
SaveToFile Uložení dat tohoto objektu do souboru
SaveToString Vytvoří textovou hodnotu ze zvolených datových položek objektu
SetArray Přiřazení pole (array) hodnot zvoleným datovým položkám objektu
Sort Setřídění řádků podle hodnot v daném sloupci
WebClientIsReady Zjistí, zda objekt je připraven zapisovat/číst do Web serveru
WriteToWeb Poslání dat do Web serveru v podobě XML
Události:
onEndOfTransfer Vyvolá se po ukončení přenosu dat
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
DataTable Definice rozsahu tabulky dat
Sloupce Definice sloupců tabulky
Oprávnění Oprávnění pro objekt
Web server Napojení (zpřístupnění) objektu do Web serveru
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice