Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetArray - metoda objektu PmDataTable

Popis:
Vytvoří pole (array) hodnot ze zvolených datových položek objektu.
Syntaxe:
GetArray(sType As String, index As Variant) As Array
Volání:
array = oDataTable.GetArray(sType, index)
Parametry:
sType(String) Typ zvolených hodnot v tabulce:
"Row" - Je zvolen jeden řádek tabulky (tzn. vznikne 1-rozměrné pole). Hodnota index musí být celé číslo.

index>=0 znamená index zvoleného řádku (indexováno od 0).

index=-2 znamená poslední řádek.

"Col" - Je zvolen jeden sloupec tabulky (tzn. vznikne 1-rozměrné pole). Hodnota index musí být typu String nebo celé číslo.

Pokud je String, pak je to název sloupce.

Pokud je celé číslo, pak index>=0 znamená index zvoleného sloupce (indexováno od 0), index=-2 znamená poslední sloupec.

"All" - Je zvolena celá tabulka (tzn. vznikne 2-rozměrná matice). Hodnota index musí být nastavena na hodnotu Empty.
index(Variant) Index do tabulky, jehož význam je určen parametrem sType
Příklad:
Do arr se přiřadí 1-rozměrné pole obsahující hodnoty druhého řádku:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim arr
arr = oDataTable.GetArray("Row", 1)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice