Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LoadFromString - metoda objektu PmDataTable

Popis:
Přiřazení zvolených hodnot tabulky z textové hodnoty (typu String).
Syntaxe:
LoadFromString(sType As String, index As Variant, sString As String) As Long
Volání:
oDataTable.LoadFromString sType, index, sString
Parametry:
sType(String) Rozsah zvolených hodnot v tabulce:
"Row" - Bude se přiřazovat do jednoho řádku tabulky. Hodnota index musí být celé číslo.

index>=0 znamená index zvoleného řádku (indexováno od 0).

index=-2 znamená poslední řádek.

"Col" - Bude se přiřazovat do jednoho sloupce tabulky. Hodnota index musí být typu String nebo celé číslo.

Pokud je String, pak je to název sloupce.

Pokud je celé číslo, pak index>=0 znamená index zvoleného sloupce (indexováno od 0), index=-2 znamená poslední sloupec.

index(Variant) Index do tabulky, jehož význam je určen parametrem sType
sString(String) Textová hodnota vytvořená například metodou PmDataTable.SaveToString.
Vrácená hodnota:
Vrací počet nastavených položek.
Poznámka:
Tvar textové hodnoty viz popis metody PmData.SaveToString.

Sloupce "Jen pro čtení" (ReadOnly): Každá buňka je na začátku prázdná. Za prázdnou se považuje i buňka s číselnou hodnotou 0, prázdným řetězcem "". Do takové buňky lze zapsat novou hodnotu. Po zápisu neprázdné nenulové hodnoty ve sloupci "Jen pro čtení" dochází k "zamčení buňky". "Zamčená buňka" se stane konstantou, nelze už do ní psát. Do ostatních "nezamčených" buněk však lze dále psát. U metod, které zapisují do více buněk, se zapíše pouze do "nezamčených buněk", obsah "zamčených buněk" zůstane beze změny.

Příklad:
Poslední řádek tabulky nastavíme obsahem proměnné sString
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim sString
sString = "1;3;5"
oDataTable.LoadFromString "Row", -2, sString
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice