Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

EndOfTransfer - metoda objektu PmDataTable

Popis:
Metoda vyvolá událost onEndOfTransfer s parametry: pEvent.Source = 0 (tzn. lokální zdroj) pEvent.Error = 0 (tzn. bez chyby).
Syntaxe:
EndOfTransfer
Volání:
oDataTable.EndOfTransfer
Poznámka:

Volat tuto metodu je vhodné například pokud chcete zpracovávat data objektu na jednom místě. Pokud data příjdou z komunikace nebo pokud jsou data lokálně nastavena a pak je zavolána metoda EndOfTransfer, pak lze data zpracovat jednotně v události onEndOfTransfer.

Volání této metody je synchronní, tzn. že se nejdřív provede algoritmus v události onEndOfTransfer a teprve pak se pokračuje v příkazech za voláním metody.

Příklad:
Nejdřív se nastaví data objektu a pak se zavolá metoda EndOfTransfer jako příznak že je vše hotovo a že v události onEndOfTransfer lze data zpracovat.
oDataTable(0,0) = 8
oDataTable(1,0) = 3.1
..
oDataTable(4,4) = 12.3
oDataTable.EndOfTransfer
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice