Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

WriteToWeb - metoda objektu PmDataTable

Popis:
Poslání dat tohoto objektu do Web serveru v podobě XML.
Syntaxe:
WriteToWeb(URL As String, sParam As String) As Boolean
Volání:
oDataTable.WriteToWeb "http://NázevPočítače/IdKomponenty/data.xml", sParam
Parametry:
URL(String)

URL adresa dat Web serveru, kam se mají XML data poslat. PROMOTIC aplikace jako Web server tato data standardně nabízí na cestě (viz záložka PmDataTable > Web server):

http://NázevPočítače:Port/IdKomponenty/data.xml

Upozornění! Začátek adresy ("http:") se musí zadat! Pokud chcete zadat adresu lokálního počítače, pak lze zadat jako NázevPočítače slovo localhost. Port není potřeba zadávat, pokud je Web server na standardním portu 80.

sParam(String) Dodatečné parametry přenosu. Je to text ve tvaru například: "fmt:purevalue;user:NAME1;psw:PASSWORD1;".
fmt (povinné) - Pojmenovaný formát posílaných XML dat. Systém PROMOTIC zatím nabízí pouze formát "purevalue".
user - Jméno uživatele pro autentizaci. Viz oprávnění WebWrite na straně serveru. Jestliže tento parametr není zadán a je vyžadována autentizace, pak se událost onEndOfTransfer vyvolá s chybou pEvent.Error=40.
psw - Heslo uživatele pro autentizaci. Tento parametr je ignorován, pokud parametr user není zadán.
Vrácená hodnota:
true - Metoda úspěšně zařadila požadavek na zaslání dat do serveru. Po přenosu dat se vyvolá událost onEndOfTransfer.
false - Metoda nezařadila požadavek na zaslání. Pravděpodobně ještě nebyla dokončena předchozí žádost o vysílání/příjmu tohoto objektu. Událost onEndOfTransfer se nevyvolá.
Poznámka:

Tato metoda není funkční pro PmFree.

 
Tím, že se nad objektem volá metoda WriteToWeb, považuje se tento objekt za Web klient, který zapisuje do komponenty Web serveru, v tomto případě do jiného ale stejně nakonfigurovaného objektu PmDataTable v jiné aplikaci na stejném nebo jiném počítači.

Metoda dá jen podnět k přenosu dat, ale není vůbec zaručeno, že po ukončení této metody jsou již data přenesena. Konec přenosu dat je oznámen událostí onEndOfTransfer. V době přenášení dat (tzn. v době po vyvolání metody WriteToWeb a před vyvoláním události onEndOfTransfer) nelze nad objektem volat znovu metodu WriteToWeb ani metodu ReadFromWeb - tehdy metoda vrátí hodnotu false. Pomocí vlastnosti WebClientIsReady lze zjistit, zda je objekt připraven na další přenášení.

 
Metodou WriteToWeb klient nemůže změnit počet dat na serveru - například tak, že by klient poslal více dat než je nakonfigurováno na serveru. Pokud je toto požadováno, pak tuto změnu musí nejdřív server provést sám - viz popis v kapitole Sdílení XML dat.
Příklad:
Dim oData
Set oData = pMe.Pm("Data/Param1")
If oData.WebClientIsReady Then
  oData.WriteToWeb "http://localhost/temperatures/data.xml", "fmt:purevalue;user:oper;psw:ABCD"
Else
  Pm.Debug "Object Data/Param1 is not ready (Web is still active)"
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice