Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SaveToString - metoda objektu PmDataTable

Popis:
Vytvoří textovou hodnotu ze zvolených datových položek objektu.
Syntaxe:
SaveToString(sType As String, index As Variant) As String
Volání:
string = oDataTable.SaveToString(sType, index)
Parametry:
sType(String) Typ zvolených hodnot v tabulce:
"Row" - Je zvolen jeden řádek tabulky. Hodnota index musí být celé číslo.

index>=0 znamená index zvoleného řádku (indexováno od 0).

index=-2 znamená poslední řádek.

"Col" - Je zvolen jeden sloupec tabulky. Hodnota index musí být typu String nebo celé číslo.

Pokud je String, pak je to název sloupce.

Pokud je celé číslo, pak index>=0 znamená index zvoleného sloupce (indexováno od 0), index=-2 znamená poslední sloupec.

index(Variant) Index do tabulky, jehož význam je určen parametrem sType
Poznámka:
Tvar textové hodnoty viz popis metody PmData.SaveToString. K přiřazení hodnot z proměnné typu String (opačná metoda k SaveToString) slouží metoda PmDataTable.LoadFromString.
Příklad:
Do proměnné sString nastavíme obsah posledního řádku tabulky:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim sString
sString = oDataTable.SaveToString("Row", -2)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice