Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Oprávnění - záložka objektu PmDataTable

Popis:
V této záložce se definují oprávnění pro objekt. Viz Popis záložky Oprávnění.
Seznam oprávnění objektu:
WebReadPovolení/zákaz čtení z Webu. Tzn. určení uživatelů (klientů), kteří mohou číst data (v podobě XML nebo HTML) z tohoto objektu. Má smysl jen pokud je vyplněna záložka Web server. Má smysl jen pro síťové uživatele.
WebWritePovolení/zákaz zápisu z Webu. Tzn. určení uživatelů (klientů), kteří mohou zapisovat hodnoty (v podobě XML dat) do tohoto objektu. Má smysl jen pokud je vyplněna záložka Web server. Má smysl jen pro síťové uživatele.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice