Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "Kalkulačka základních matematických operací"

Okno obsahuje kalkulačku základních matematických operací. Vhodné použití pro dotykový display.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Obrazy (PmaPanel) / Klávesnice".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel nebo PmaWorkspace.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaPanel.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je funkční i jako Web obraz.


V události onPanelStartEnd je načtena vstupní hodnota parametru do displeje (PmgString). V události onPanelStopEnd po stisknutí tlačítka "OK" je hodnota z PmgString vrácena zpět objektu, který metodu CreateView zavolal.
K otevření obrazu lze použít také metodu CreateView . Po otevření obrazu bude hodnota na displaji ve výchozím stavu (0), ale vypočtenou hodnotu už vrátit nelze.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "Calc"
OprávněníV této kartě se definují oprávnění objektu. Viz karta "Oprávnění" objektu PmaObject.
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
Příklad1:
Otevření předkonfigurovaného okna v obrazu v události onButtonUp objektu PmgButton.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

function onClose(ev)
{
if (ev.CloseReason == "ok")
{
Pm.Debug("CalcValue=" + ev.ReturnValue);
}
}

var nVal = 328;
var oCreator = Pm.CreateView(null, "/Calc", "", "target:_blank;dependent:1;size:panel;modal:1;");
oCreator.View.Arguments = nVal;
oCreator.View.onClose = onClose;
oCreator.Open();


Příklad2:
Otevření předkonfigurovaného okna v obrazu v události onButtonUp objektu PmgButton. Otevření obrazu bez vstupní a vrácené hodnoty.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.CreateView(null, "/Calc", "", "target:_blank; size:250,350;");


Tato předkonfigurace je aplikována v PreCfg - Příklady předkonfigurací.
© MICROSYS, spol. s r.o.